Vatrodojavni sustav potreban vam je koliko i sam objekt!
Jedna neugašena cigareta može imati nesagledive posljedice.
Vatrodojavni sustavi služe za ranu detekciju požara, kojom štitimo ljudske živote i imovinu od golemih šteta koje može donijeti požar. Svaki je požar moguće lako ugasiti u njegovoj početnoj fazi, dok rasplamsali požar često dovodi do potpunog uništenja objekta – zbog toga je izuzetno bitno ulagati u vatrodojavne sustave koji će požar detektirati što je ranije moguće. Sustavi vatrodojave u osnovi mogu biti koncipirani kao konvencionalni sustavi vatrodojave, kao analogno-adresabilni sustavi vatrodojave (u pravilu veći i srednji objekti), kao sustavi koji rade zajedno sa protuprovalnim sustavima ili kao jedan ili više samostojećih vatrodojavnih detektora (u pravilu manji objekti kao što su dućani, uredi, stanovi i kuće.)

Osnovna razlika između prva dva, oba u osnovi, alarmna sustava za dojavu požara je u tome što alanogno-adresabilni sustavi mogu sa velikom točnošću odrediti na kom djelu građevine ili objekta je došlo do pojave požara, dima, vatre ili nekog drugog stanja radi kojeg je potrebno alarmirati korisnike ili osoblje, dok konvencionalni sustavi vatrodojave javljaju samo u kom djelu građevine (sektoru) je nastalo alarmno stanje. Odnosno koja petlja sustava vatrodojave je u alarmu, tj. koja je petlja otkrila pojavu dima ili varte.
Za manje objekte dovoljno je ugraditi bar neki od samostojećih detektora ili nekoliko detektora povezanih na protuprovalnu alarmnu centralu.
Prilikom projektiranja većine modernih građevina sustav vatrodojave je predviđan projektom a i temeljem raznih zakonskih propisa sustavi vatrodojave su obvezni u sve široj lepezi objekata raznih namjena. Profesionalani sustav vatrodojave trebaju svi koji su svjesni da sve što su stvarali godinama a nerjetko i generacijama može u trenu nestati u požaru izazvanom nepažnjom, greškom stroja ili čovjeka ili jednostavno spletom nesretnih okolnosti. Kako je u središtu svakog sustava tehničke zaštite čovjek, vrijednosti profesionalnog sustava vatrodojave u pogledu očuvanja ljudskih života je potpuno nepotrebno navoditi. Na našem siteu su i brojni zakonski akti koji reguliraju ugradnju, servis i manipulaciju sustavima vatrodojave. Sljedite ovaj link.

Kao i u svemu drugome tako i u vatrodojavi najbolje je odabrati sustav vatrodojave koji će biti po mjeri predmetnog objekta i koji će objekt adekvatno i maksimalo štititi. Međutim, neophodno je napomenuti da je bilo kakav sustav vatrodojave (ako je ispravan, naravno) bolji nego nikakav. Za jednu obiteljsku kuću. stan ili ured u najvećem broju slučajeva dovoljan je i jedan jedini samostojeći vatrodojavni detektor koji će se u slučaju pojave vatre, dima ili požara oglasiti i na taj način upozoriti a često i spasiti ukućane ili djelatnike. Samostojeći detektori vatre, dima ili požara su naročito korisni i u manjim dućanima, radionicama i sličnim mjestima. Pri promišljanju i izboru sustava vatrodojabe naročito je potrebno voditi računa o sljedećem: Od nepostojećeg sustava vatrodojave lošiji je jedino neispravan i nefunkcionalan sustav. Sustav vatrodojave mora se redovito testirati, kontrolirati i servisirati jer mora uvijek biti spreman na vrijeme korisnika obavjestiti o nastalom stanju. Neispavan sustav vatrodajave je velika opasnost jer se u njega pouzdamo a u stvari nas ne štiti od ničega.

Zadnje vijesti