Paradox BabyWare je softver za programiranje i upravljanje Paradox alarmnim centralama.

• Upload/download kroz GPRS (38K/bps), IP (128K/bps) ili USB 2.0 (do 12M/bps)
• Mogućnost da se vežu do 32 PC korisnika
• Isti softver za korisnike i instalatere
• Mnoštvo naloga i korisnika
• Kontrola firmvera kroz kontrol panel i sistemske module
• Forma i rad usmereni u cilju lake upotrebe od strane krajnjeg korisnika
• Alati za monitoring i upravljanje
• Brzo sortiranje, pretraživanje i štampanje sistemskih podataka
• Backup podataka

Glavni prozor programa

Računi (nalozi)

Program spojen na SP4000

Zadnje vijesti